Euro coin

V devadesátých letech zastávalo Portugalsko hospodářskou politiku stanovenou konvergenčními kritérii Evropské hospodářské a měnové unie (EMU), což vyústilo ve vstup země do eurozóny v lednu roku 1999.

Pokud jde o ekonomickou strukturu, je třeba zdůraznit rostoucí význam sektoru služeb, podobně jako je tomu v ostatních evropských zemích. V roce 2011 se zemědělství, lesnictví a rybolov podílely pouze 2,1% na tvorbě HDP (oproti 24% v roce 1960) a 9,9% na zaměstnanosti, zatímco podíl průmyslu, stavebnictví, energie a vody představoval 23,3% HDP a 27,3% zaměstnanosti. Služby přispěly k růstu HDP 74,5% a tvořily 62,8% zaměstnanosti.

Kromě většího podílu služeb na ekonomické činnosti zaznamenalo Portugalsko výraznou změnu v oblasti specializace zpracovatelského průmyslu. Došlo k jeho modernizaci, osvobození od tradičních průmyslových aktivit a zaměření na technologicky rozvinutější nová odvětví, která získala na důležitosti a postupně se rozrůstají, jako například průmysl automobilový, elektronický, energetický, farmaceutický nebo nové technologie. Velkou výhodou v oblasti služeb je geografická poloha Portugalska, jež těží ze středomořského podnebí umírněného vlivem Atlantiku, stejně jako rozsáhlé portugalské pobřeží, mající nesmírný význam pro turistický ruch.

Hlavní ekonomické ukazatele

UkazatelJednotka20082009201020112012(a)2013(a)
HDP milion EUR 171.983 168.504 172.670 171.112 168.286 172.648
  míra variability objem 0,0 -2,9 1,4 -1,6 -3,3 0,3
- na obyvatele
EUR 16.195 15.885 16.194 16.150 15.497 15.341
- osobní spotřeba
milion EUR 114.956 109.774 113.915 113.489 109.316 110.948
- veřejná spotřeba
milion EUR 34.532 37.160 37.293 34.490 31.580 30.015
- investice (THFK) milion EUR 38.634 34.630 34.124 30.884 28.377 29.474
- THFK (mimo stavebnictví)
% HDP 9,1 7,9 7,4 6,6 n.d. n.d.
Obyvatelstvo mil. obyv. 10.623 10.638 10.636 10.647 10631 10.626
Zaměstnanost (b) mil. jednotlivců 5.198 5.054 4.978 4.837 4.856 4.863
Nezaměstnanost (b) mil. jednotlivců 427 529 603 706 741 748
Míra ekonomické aktivity (b) % obyvatel celkem 62,5 61,9 61,9 61,3 n.d. n.d.
Míra nezaměstnanosti (c) Portugalsko % aktivního obyv. 7,6 9,5 10,8 12,7 13,6 13,7
Míra nezaměstnanosti EU-27 (d) % aktivního obyv. 7,1 9,0 9,7 9,7 9,8 9,6
Bilance zahraničního obchodu % HDP -3,5 -10,1 -8,3 -4,2 -4,5 -3,2
Veřejný dluh % HDP 71,6 82,9 93,3 102,2 111,0 112,1
Saldo běžného účtu milion EUR -21.669 -18.375 -16.739 -13.0005 -8.414 -6.561
  % HDP -12,6 -10,9 -10,0 -6,4 -5,0 -3,8
Index spotřebitelských cen - Portugalsko roční míra variability 2,7 -0,9 1,4 3,6 3,3 1,5
Index spotřebitelských cen - EU 27 (d) roční míra variability 3,7 1,0 2,1 3,1 2,3 1,8

 

Zdroj: GEE - Gabinete de Estratégia e Estudos (Úřad pro strategické služby) na základě INE - Národního statistického úřadu, pokud není uvedeno jinak

Poznámky: (a) Předpovědi Eurostat; Evropská komise; EIU - Economist Intelligence Unit; Banco de Portugal; (b) INE - Statistiky zaměstnanosti; Evropská komise (c) INE; Evropská komise; (d) Eurostat; Evropská komise n.d. není k dispozici

  

Zjistěte více

  • Share