Geografie

Portugalsko, oficiálně Portugalská republika, je stát jižní Evropy, založený roku 1143, jehož celková rozloha činí 92 212 km2. Země se nachází na jihozápadním cípu Pyrenejského poloostrova, na severu a východě sousedí se Španělskem a ze západu a jihu ji omývá Atlantský oceán. Portugalsku dále náleží dvě autonomní oblasti, souostroví Madeira a Azory v Atlantském oceánu. Madeirské souostroví je tvořeno ostrovy Madeira, Porto Santo, Ilhas Desertas a Ilhas Selvagens. Azorské ostrovy se skládají z devíti ostrovů a několika ostrůvků: Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores a Corvo.

Podnebí

Portugalské podnebí je charakteristické mírnými zimami a příjemnými léty, ale mění se v závislosti na oblasti. Na severu je úhrn srážek vyšší a teploty nižší, ale největší teplotní rozdíly se projevují ve vnitrozemí. Na jih od Teja, největší portugalské řeky, je cítit vliv Středozemního moře; jsou zde horká a dlouhá léta a krátké zimy s malým množstvím srážek. 
Madeira má středomořské klima s celoročně mírnými a přijemnými teplotami, zatímco na Azorech je klima mírné mořské s častými dešti.

Obyvatelstvo

Portugalsko má 10,6 milionů obyvatel (2011) a hustotu zalidnění 115,4 ob./km2, z toho největší koncentrace obyvatel je na pobřeží.

Hlavní města

Lisabon - je hlavní město od XII. století a největší město s přibližně 500 000 obyvatel (3 miliony obyvatel v lisabonském regionu);

Porto - je druhé největší město, z jeho latiského jména Portus Cale je odvozeno jméno země, čítá okolo 240 000 obyvatel (1,5 milionů v portském regionu);

Guimarães - kolébka portugalského národa;

Aveiro - portugalské "Benátky";

Coimbra - město nejstarší univerzity v zemi a také jedné z nejstarších v Evropě;

Faro - hlavní město nejjižnějšího regionu Portugalska, Algarve;

Funchal - hlavní město souostroví Madeira;

Ponta Delgada - hlavní město Azorských ostrovů.

 

Státní symboly

Státní vlajka

Bandeira Portuguesa

Po vyhlášení republiky byla dne 19. června 1911 dekretem Ústavodárného národního shromáždění přijata nová státní vlajka, která nahradila vlajku předchozí.

Státní vlajka je rozdělena na dva svislé pruhy, tmavě zelený a červený, přičemž zelená je na straně stožáru. Ve středu, na hranici obou barev, je státní znak v bílém poli umístěný na žluté armilární sféře s černými konturami. 

Délka vlajky je vždy v poměru 1,5 k výšce. Hlavní dva barevné pruhy nejsou stejné šíře, zelený zabírá dvě a červený tři pětiny délky vlajky. Znak zabírá polovinu výšky a jeho vzdálenost od horního i dolního okraje je stejná.

Podle komise rozhodující o státní vlajce symbolizuje bílá „krásnou barvu bratrství, v níž se slévají všechny ostatní barvy, barvu jednoduchosti, harmonie a míru“ a na ní, „posypané erby (...), se odehrávají první těžké bitvy za portugalský národ (...). Pak je to tatáž bílá barva, oživená nadšením a vírou v červený kříž Kristův, jež odkazuje na epos našich zámořských objevů“.

Červená „musí figurovat na vlajce jako jedna ze základních barev, protože je to barva bojovná, teplá a mužná par excellence. Je to barva vítězství a radosti. Zpívající, vášnivá, jásavá barva (...). Připomíná krev a podněcuje k vítězství“.

Jako vysvětlení pro zelenou barvu – která dříve neměla v Portugalsku historickou tradici – se uvádí, že se zelená objevila během příprav povstání 31. ledna 1891, v „rozhodujícím okamžiku, kdy portugalský lid pod ohnivou září revoluční vlajky poprvé spatřil osvobozující záblesk svítání“.

Pokud jde o armilární sféru, kterou přijal jako svůj osobní erb již král Manuel I. a tudíž byla vždy součástí národního znaku, potvrzuje „portugalskou zámořskou epopej (...) jako vrcholný, zásadní čin našeho kolektivního života“.

Dále komise rozhodla umístit na armilární sféru bílý štít s erby jako uznání „lidského zázraku pozitivní statečnosti, houževnatosti, diplomacie a smělosti, která dokázala sjednotit první články společenského a politického uznání portugalské státnosti“.

Na závěr se komise usnesla, že „bílý znak s modrými štíty má být ohraničen širokým karmínovým okrajem se sedmi hrady“, neboť je považuje za „jeden z nejvýraznějších symbolů jednoty a nezávislosti národa“.

 

Státní hymna: A Portuguesa

Pauta do Hino Nacional

Heróis do mar, nobre povo,

Nação valente, imortal,

Levantai hoje de novo

O esplendor de Portugal!

Entre as brumas da memória,

Ó Pátria, sente-se a voz

Dos teus egrégios avós,

Que há-de guiar-te à vitória!

Às armas, às armas!

Sobre a terra, sobre o mar,

Às armas, às armas!

Pela Pátria lutar

Contra os canhões marchar, marchar!

 

Zdroj: Internetová stránka Portugalské vlády

 

  • Share