Fernando Pessoa

Básník Fernando Pessoa jednou napsal: „Mou vlastí je portugalský jazyk“. Pro více než 200 milionů lidí rozptýlených po Evropě, Africe, Jižní Americe a Asii je touto vlastí portugalský jazyk.

V současné době je portugalština pátým nejrozšířenějším jazykem na světě a je úředním jazykem v Portugalsku, Brazílii, Angole, Guineji-Bissau, Mozambiku, na Kapverdech, Svatém Tomáši a Princově ostrově a ve Východním Timoru. Portugalsky se také mluví v Macau, na území, které bylo do roku 1999 spravováno Portugalskem, a ve státu Goa. Portugalština navíc tvoří základ asi dvaceti kreolských jazyků a je také významným menšinovým jazykem v zemích jako Andorra, Lucembursko, Namíbie, Švýcarsko a Jihoafrická republika, kde žijí četné portugalské komunity.

Tato univerzalita portugalského jazyka spojuje Portugalce, Brazilce, mnoho Afričanů a některé Asijce, v ní nacházejí společné kulturní dědictví. Skutečnost, že se portugalsky nemluví na jednom souvislém území, ale v rozsáhlých, oddělených oblastech na několika kontinentech, že se nejedná o jazyk jedné komunity, nýbrž ho stejně přijaly za vlastní komunity od sebe vzdálené, vede k obrovské vnitřní rozmanitosti v jednotlivých oblastech a skupinách, kde se jazyk používá.

Kulturní jazyk jako portugalština, nositel dlouhé historie, východisko a produkt rozmanitých literatur, výrazový prostředek různých společností po celém světě, se nevyčerpá v popisu svého lingvistického systému. Jazyk jako tento žije v dějinách, ve společnosti a ve světě.

Jeho existence je motivována a podmíněna velkým pohybem lidí a zároveň existencí skupin, jež jím mluví.

To znamená, že portugalský jazyk, jímž se mluví po celém světě a jehož jednotný pravopis byl určen Dohodou o společném pravopisu, je nadále vnímán jako jediný jazyk.  Komunikační prostředek par excellence a možná nejsilnější pouto mezi lidmi, kteří ho používají.


Text ze stránek Předsednictví Portugalska v EU 2007.

 

Zjistěte více

• Camões, I.P.: Centro Virtual Camões
• Centro de Informação Europeia Jacques Delors: UE e os países de língua portuguesa

  • Share