74785

Dne 21. března 2017 byla na rezidenci portugalské velvyslankyně v Praze oficiálně zahájena činnost Česko-portugalské obchodní komory za přítomnosti předsedů Bořivoje Líbala a Pedra Vasca Rochy Gonçalvese.

Hlavním posláním Česko-portugalské obchodní komory je napomáhat všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi českými a portugalskými podnikatelskými subjekty, jakož i podporovat nepodnikatelské subjekty při jejich aktivitách v České republice a Portugalsku. Jedním z dalších cílů je zejména podpora a rozvoj obchodní a kulturní spolupráce v obou těchto zemích a za tímto účelem vytvářet prostor pro komunikaci a diskuzi.

Česko-portugalská obchodní komora má za cíl úzce spolupracovat především s Hospodářskou komorou České republiky, Agrární komorou České republiky a s dalšími institucemi obdobného zaměření, které působí v České republice a Portugalsku, a dále s ústředními orgány státní správy či samosprávy včetně velvyslanectví obou zemí.

http://www.czptchamber.eu

  • Share